skip to Main Content

Två planarkitekter ansluter!

2016 är ett lika expansivt år som 2015. Under maj och juni ansluter två planarkitekter till kontoret på Surbrunnsgatan!

Det är Anna Signal och Magnus Larsson som vi har glädjen att hälsa välkomna till oss på Radar. Anna är planeringsarkitekt och har jobbat med planering i cirka 13 år, hon kommer närmst från stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Där har hon bland mycket annat arbetat med flera strategiska utvecklingsprojekt, bl.a. planen för utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala och med utvecklingen av Backaplan.

Magnus är å sin sida arkitekt men har jobbat som planerare i cirka 10 år. Han kommer närmst från Sweco Architects i Göteborg, där han arbetat med detaljplaner i Falkenberg, med vindkraftsplan i Göteborg och med detaljplan för verksamheter i Ale kommun, bland annat.
Vi ser mycket fram emot våra nya medarbetares ankomst till kontoret inom kort!