skip to Main Content

Två ramavtal för planering!

Vi har fått nya ramavtal för planeringstjänster med två kommuner i södra Sverige. Förs ut var Värnamo, där avtalet sträcker sig över två år och gäller översiktsplanering.

Det skall bli väldigt roligt att jobba med Värnamo, det är ju en kommun som belönar god arkitektur med årligt pris och som av Riksantikvarieämbetet utsågs till årets kulturmiljökommun 2018 för sitt sätt att synliggöra kulturarvet. Det blir spännande att utmana tillsammans med Värnamo, säger Tobias Noborn, temaansvarig för planering på Radar.

Vi har också fått ramavtal med Falköpings kommun, även det för planering. Vi blev valda av kommunen för vår långa och omfattande erfarenhet av planering på olika skalnivåer – från översiktsplan till detaljplan och för att vi har en särskilt utvecklad process för detaljplanering som passar väl med hur Falköping vill arbeta och utvecklas. Dessutom vägde det tungt att Radar är ett forskande företag,”vilket visar att ni ligger i framkant”.

Även för Falköping sträcker sig ramavtalet över två år.