skip to Main Content

Utbildning i genomförande på Radar!

I förra veckan arrangerade Radar en heldag med fokus på genomförandefrågor kopplat till detaljplan. Till dagen bjöds branschkollegor från några av de kommuner/kommunala bolag som vi samarbetar med in och som på ett eller annat sätt jobbar med detaljplaner. Tillsammans med kollegor från Radar diskuterades hur vi kan styra genomförandefrågorna för att nå hela vägen fram med detaljplanens ambition. Utbildningen producerades av Vesterlins.

Kursen fördjupade våra kunskaper för vilka olika instrument och processer som är att föredra i olika situationer för mer genomförbara detaljplaner, tex vilka kommunens möjligheter och begränsningar är, vilka planbestämmelser som kan verka tvingande för genomförandet, hur man kan styra genomförandet i avtal, olika lagar och deras koppling till plan- och bygglagen, hantering av huvudmannaskap och hur man bör formulera sig i planbeskrivningen så att genomförandet blir tydligt. Intresset för kursen var stort vilket visar på ett stort behov av kompetensutveckling i den här typen av frågor och vi på Radar är glada att kunna bidra till att planprocessen blir mer effektiv och rättssäker.