skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Olika privata beställare

Projektets start/slut:
Flera pågående och under bedömning

Ort:
Olika orter

Innehåll:
Stöd för planansökan

Organisation:
Oskar Götestam (P), etnolog, arkitekter, landskapsarkitekter, experter vid behov

Exploatörsdrivna processer och stöd för planansökningar

Radar arbetar kontinuerligt med underlag för planansökningar inom ett stort antal projekt med olika slags innehåll och frågeställningar – och förstås storlek. Oavsett förutsättning handlar uppgiften alltid om att hitta nycklarna till ett lyckat projekt genom att förstå platsens förutsättningar, beställarens program och projektets potential. Vår breda kompetens gör oss också lämpliga som samarbetspartners för exploatörsdrivna plan- och stadsbyggnadsprocesser. Under ett knappt decennium har vi bistått olika slags beställare med allt från stöd till enklare planer, till mer omfattande processer där vi leder planering från start till mål.

Uppgiften innehåller olika moment där analyserna och förslaget blir grunden för att formulera en ambition som är tydlig och attraktiv för kommunen och förstås för dig som fastighetsägare.

Följande projekt har vi varit verksamma inom under de senaste åren:

  • Saltkällan (Munkedal) – utveckling för bostadsområde omfattande cirka 100 bostäder
  • Örby (Marks kommun) – utveckling för bostadsområde omfattande cirka 20 bostäder
  • Wendelstrand (Härryda kommun) – stadsutveckling med planansvar omfattande cirka 750 bostäder, förskola, äldreboende och tillhörande service
  • Mon (Söderköpings kommun) – utveckling av campingområde, stugor, bostadsrätter och hotell om cirka 40 rum
  • Kalvbogen (Sotenäs kommun) – utveckling av kajområde omfattande 8 bostäder
  • Centrala Varberg – utveckling för flerbostadshus i blandade upplåtelseformer, omfattning cirka 60 lägenheter, förskola och service
  • Utveckling av camping ca 100 stugor/uppställningsplatser, Bohuslän

Vill du veta mer och ta del av några exempel är det bara att höra av sig till Oskar, temaledare för Stadsbyggnad. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt/medarbetare.