skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Egnahemsbolaget AB & Vestia construction

Projektets start/slut:
2018/2020

Ort:
Göteborg

Innehåll:
90 bostäder i 5 hus samt omgivande landskap

Organisation:
Pär Thurfjell (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Anna Olofsson (A), Katarina Jensen (A),  Linda Wedblad (L), Louise Rådberg (L), Sophia Thurjfell (A) och Daniel Eriksson (L)

90 bostadsrätter i Fjällbo park

För Egnahemsbolaget i Göteborg och i samarbete med Vestia Construction Group har Radar tagit fram ritningar för 90 bostadsrätter i Fjällbo park, i stadsdelen Utby. Projektet är lokaliserat i en “mellanstad” som just nu växer enormt, från Gamlestaden och förbi Kviberg mot Partille kommungräns. Bostadsrätterna är allt från 1:or till 5:or och tillsammans med våra landskapsarkitekter har vi skapat ett socialt rum, där grön mobilitet är i fokus. Radar har varit delaktiga i projektet ända sedan detaljplan, från första skisser till att husen nu byggs.

Försiktigt infogat i den befintliga och lummiga parkmiljön är de flerfamiljshus som Radar har ritat för Egnahemsbolaget i Göteborg. Området Fjällbo Park, i stadsdelen Utby, uppfördes på 1930-talet som ett lantligt beläget fattighus. Radar har varit med i hela processen, från framtagande av detaljplan till förstudie, system- och bygglovshandling och slutligen bygghandling för samverkansentreprenad. Förutom flerfamiljshusen har Radar
även ritat komplementbyggnader såsom miljö- och cykelhus.

Utformningen av husen tar sin utgångspunkt i de befintliga byggnadernas formspråk, och har resulterat i fem hus med rektangulära planformer, sadeltak med markerade gavelpartier, trapphus med omsorgsfullt gestaltade ljusinsläpp, en stram och repetitiv fönsterplacering och en färgsättning som utgår från befintliga kulörer i området. Byggnadernas träfasader knyter an
till de mindre före detta personalbostäderna längs berget och ger samtidigt den nya bebyggelsen ett samtida uttryck som gör den nya bebyggelsens ålder och ursprung tydligt läsbart. Stor omsorg har lagts på gestaltningen av utemiljön, för att dels värna det privata och dels gynna vistelse och möten utomhus.

Projektet är under uppförande.

Bilder: Katarina Jensen