skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Egen regi / Exe Bygg

Projektets start/slut:
2010/2015

Ort:
Sävedalen, Partille kommun

Innehåll:
Detaljplan, bygglovshandlingar, projektering och projektledning för åtta markbostäder

Organisation:
Pär Thurjell (A, uppdragsansvarig), Joakim Haglund (A), Sophia Thurfjell (grafik, marknadsföring)

Åtta markbostäder i Sävedalen

Projektet påbörjades under hösten 2010, då vi vann en inbjuden markanvisningstävling arrangerad av Partille kommun. Tävlingsvinsten följdes av ett detaljplanearbete som präglades av lyhördhet och strävan efter god dialog med de boende i omgivningen. Detta bidrog till att planen kunde vinna laga kraft sommaren 2012 utan några överklaganden.

De övergripande ambitionerna i projektet har följt oss ända sedan tävlingsförslaget. Bostäderna är placerade i dramatisk terräng med generösa passager till omkringliggande grönområden. Vi ville skapa tydliga och privata yttre rum till varje bostad genom en insynsskyddad atriumgård, avgränsad från den orörda skogsmarken. De inre bostadsrummen placerades i vinkel runt denna gård vilket gjort att kontakten mellan ute och inne mer påtaglig.

Formspråket för husens gestaltning hämtade vi från platsen. I Sävedalen finns många exempel på fin 60-talsarkitektur. Vi resonerade att Mimersvägen, med mörkt fasadtegel blandat med träpanel i eleganta väl lösta detaljer berikar området och gett ett trivsamt boende nära naturen!