skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Tuve bygg

Projektets start/slut:
20xx/pågående

Ort:
Kungsbacka

Innehåll:
Infill flerbostadshus, 8 smålägenheter

Organisation:

Bostäder i Kungsbacka innerstad

I centrala Kungsbacka, ett stenkast från torget, så har vi ritat ett litet flerbostadshus med åtta lägenheter, med höga ambitioner gällande anpassningen till omgivande miljö. 

Projektet som utvecklats åt Tuve Bygg har tillkommit med utgångspunkt från kommunens bevarandeprogram för innerstaden och i tät dialog med stadsbyggnadskontoret. Detaljplanen beskriver en klassisk kvartersstad och medger bebyggelse längs kvarterets ytterkant, samt innanför denna öppna gårdar med lägre komplementbyggnader. Vårt förslag tar avstamp från platsens historia och har anpassats med moderna förnödenheter som balkonger, hiss och trapphus på innergården för att landa i en rimlig boendeekonomi.

Visualisering av Adore Adore.