skip to Main Content

FAKTA

Kund:
BRF Västgötagatan

Projektets start/slut:
2013/2016

Ort:
Centrala Göteborg

Innehåll:
Bostäder i flerfamiljshus – om- och tillbyggnad

Organisation:
Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Åsa Hultgren (A), Monika Levan (L) och Petter Björkqvist (L)

Om- och tillbyggnad för BRF Västgötagatan

På uppdrag av BRF Västgötagatan i Göteborg har Radar utrett möjligheten att genom en om- och tillbyggnad konvertera föreningens gårdshus. Byggnaden har innehållit alltifrån tvättstuga, förskola till latriner, men nu har man velat få till ett tillskott av bostäder. I uppdraget har även omgestaltning av gården ingått.

Inledningsvis utfördes inmätning av såväl gård som gårdshus, efter vilka befintlighetsritningar utförts. Byggnaden är klassad som bevarandevärd, vilket inneburit att en antikvarisk utredning av byggnadens värde och skick har utförts som grund för de tillägg och omdaningar som föreslagits.

Gårdshuset är en sekelskiftesbyggnad uppförd i tegel med stensockel och en ornamenterad takfot. Volymen består av en mittkropp med sadeltak i två våningar, flankerad av två flyglar i två våningar med pulpettak. Huset är delvis förvanskat med nya fönster, diverse igensättningar och anpassningar.

Ambitionen har varit att på ett smakfullt sätt värna om och lyfta byggnadens ursprungliga karaktär samtidigt som fler kvalitativa bostäder tillskapas. Befintlig byggnad har kompletterats med två flyglar i trä som kontrasterar och förhöjer den befintliga volymen. Tillskottet har inneburit unika gårdsbostäder i etage med egna ingångar och uteplatser i ett centralt läge – vilket vi tänker är ett exempel på en smart förtätning av staden.