skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Falkenbergs kommun

Projektets start/slut:
2016/2017

Ort:
Falkenberg

Innehåll:
Detaljplan

Organisation:
Tobias Noborn (P, uppdragsansvarig), Olof Halvarsson (P)

Detaljplan i Falkenbergs hamn

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra omvandling av norra delen av kvarteret Sjövisaren vid Falkenbergs hamn, så att en ny detaljhandel kan anläggas. Fastigheten Sjövisaren är idag bebyggd och används för hamn-, industri- och lagerändamål. Förslaget innebär att bebyggelsen i norra delen av kvarteret Sjövisaren rivs och att en ny byggnad om ca 3 400 m2 uppförs, delvis i två plan, för att inrymma dagligvaruhandel. Dessutom säkerställer planen rivningsförbud på de delar som anses vara mest kulturmiljöintressanta.

Detaljplanen innebär framförallt en omdisponering av bebyggelsen i den nordvästra delen av planområdet samt att Kvarngatan ges en delvis ny sträckning. Butiksbyggnaden ska utformas så att en bra helhet skapas inom hela området. Byggnadens fasader ska kunna ta hänsyn till både befintliga byggnaders utformning och hyresgästens konceptprogram för gestaltning. Syftet med detaljplanen är att skapa butiksytor för en livsmedelsbutik som i större utsträckning riktar sig mot gående från Falkenbergs inre stadsdelar men även till bilburna kunder. Placeringen av den nya livsmedelshandeln är enkel att nå med både kollektivtrafik och cykel.

Bild: Retail architects