skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Floda Torg AB /Kusebackastiftelsen

Kund:
2013/2015

Innehåll:
Dialoger i flera skeden och omfattning, kopplade till olika delar av utvecklingsarbetet. Producerade seminarieserie omfattande 20 kvällar. Kunskapsstyrning (dialogresultat – arkitekttävling)

Ort:
Floda

Organisation:
Joakim Forsemalm, Etnolog (projektansvarig)
Linnea Carlsson, planeringsarkitekt
Oskar Götestam, planeringsarkitekt

Cultural Planning i Floda

Med hjälp av metoden Cultural Planning skapas möjligheterna till samhällsbyggnad med djup förankring i lokala idéer och lokalt engagemang. Utifrån en cultural mapping byggs kunskap om sociala nätverk, viktiga mötesplatser, föreningar, företag och framgångsfaktorer upp. Kartläggningen har i det här fallet bl.a. resulterat i ett underlag för en arkitekttävling om centrala Floda, arrangerad av Lerums kommun 2012.

Cultural Planning handlar om att lokalisera en orts ”kulturella DNA” men också om att kartlägga engagemang för deltagande i förändringsprocesser. ”Cultural Mapping” är huvuduppgiften: genom att röra sig i en miljö under en längre tid skapas relationer och kunskaper om ett samhälles grundläggande sociala förutsättningar och sociala nätverk. Det ger en kunskapsgrund som är ovärderlig för uppgiften att bygga ett hållbart samhälle.

Joakim Forsemalm har sedan april 2012 arbetat i Floda med Cultural Planning som verktyg för ett förändringsarbete av ortens centrala delar. Bakgrunden är dels ett par lokala entreprenörer och fastightesägare, som ville ha en medborgardialog som motstpjärn till sina idéer för en samhällsbyggnads-process i samverkan. Med hjälp av flera insamlingsmetoder – studiecirkel, öppna möten, ”en bulle för en idé” med barn, ungdomsworkshopar, frågelistor och öppna seminarier under ett års tid, skapades  möjligheter dels till en inkluderande samhällsbyggnadsprocess (som pågår). Dels möjligheter till konkreta frågeställningar utifrån medborgardialogen i den  arkitekttävling som Lerums kommun anordnade.

Vi har även arbetat med metoden Cultural planning – som är en engelsk/amerikansk modell för inkluderande samhällsplanering som utvecklats av bl.a. Charles Landry och Lia Ghilardi – när vi arbetade med en ny översiktsplan för Tjörns kommun, 2010.

Vi har också skrivit om arbetet i Floda, i tidskiften PLAN – mer om det hittar du under fliken FoU/publikationslista