skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Magnolia Bostad AB

Organisation:
Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Monika Levan (L), Joakim Forsemalm (SL), Ulrik Neuendorf (A), Susanna Ringnér (A)

Stadsutveckling i Frihamnen

Göteborgs stad genomför ett stort och ambitiöst stadsbyggnadsprojekt i Frihamnen. Till 400-årsjubileet 2021 ska etapp 1 med bostäder, sjukhus, hotell, stadspark, handel mm vara klar. Ambitionen är att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden.

Kontoret är engagerat i ett övergripande planunderlag, hyresrätter, hotellet och gruppboende.

Kontorets uppdrag är delat i 4 delprojekt – planunderlag, bostäder, hotell och gruppboende och drivs inom ett konsortium i regi av Älvstranden som är övergripande beställare till de 8 team som är utvalda till etapp 1.

Planunderlaget omfattar hela Frihamnen och dess relation till omgivningen. Radar samordnar hela teamet inklusive experter gentemot Älvstranden.

Bostäderna upplåts som hyresrätter och tesen är att de delas upp på ett antal kvarter inom stadsdelen.

Hotellet inrymmer 300 rum, mindre konferens, älvnära restaurang, gym, topp-bar mm.

Gruppboende integreras i bostadshusen och hyrs ut till Göteborgs stad.

Frihamnen som projekt fokuserar på ett socialt blandat boende, extremt lite miljöbelastning genom olika lösningar inom mobilitet, samutnyttjande… Projektet kommuniceras med stor öppenhet och handlar om att skapa både en inkluderande process och stadsmiljö.

Syftet med uppdraget är att realisera visionen och visa på ett hållbart stadsbyggande som ligger i framkant av utvecklingen. Målet är att ta fram underlag för respektive delprojekt och ner till minsta del realisera Vision Älvstaden.

Processerna varierar för del olika delprojekten. Planunderlaget drivs genom ett antal workshops i en form av co-creative-anda. Under våren 2015 samverkade 40- 60 personer i olika former av studios där förslaget ut- vecklades – på stadsdels-, kvarters- och byggnadsnivå.

Radar levererar engagemang i processen, skisser till underlag för detaljplan, skisser byggnader, torg, parker mm och kunskap genom medverkan i temagrupper.