skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Kaunis Iron

Projektets start/slut:
2018/pågående

Ort:
Kaunisvaara, Pajala kommun

Innehåll:
Sociala konsekvensanalyser, workshopfacilitering

Organisation:
Joakim Forsemalm (SL, uppdragsansvarig), i samarbete med Paul Göransson (Urbanivation) och Anders Carlsson & Magnus Tufvendal (Calluna)

Hållbarhetsbedömning av Kaunisgruvan

Kaunis Iron bedriver brytning av järnmalm i skogarna utanför samhället Kaunisvaara, cirka 20 minuter norr om Pajala. Numera i lokal ägo har verksamheten återupptagits efter att den tidigare ägaren Northland resources gått i konkurs. För att kunna bedriva det påbörjade arbetet och dessutom planera för en framtida utveckling behöver bolaget ett miljötillstånd. I detta ingår att göra en hållbarhetsbedömning, det vill säga en bredare samhällsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv där bland annat relationen mellan gruvbrytning och möjligheter till långsiktig finansiering av samhällstjänster studeras.

Arbetet bedrivs tillsammans med Urbanivation och Calluna och innebär kunskapsinsamlande workshopar med lokala aktörer i olika steg och att relatera uppkomna idéer, behov, möjligheter och svårigheter med tillgängliga lösningar i ett omvärldsperspektiv. Bolagets tydliga ambitioner att verka lokalt – lokal arbetskraft, använda lokala entreprenörer och leverantörer – är en viktig utgångspunkt i arbetet. Hur kan man vara “mer än en gruva”? Det första steget, som avslutades innan årsskiftet 2018, pekade ut ett antal spår, som under 2019 kommer att fördjupas för att skapa en så hållbar gruvdrift och utveckling av Pajala kommun som möjligt.