skip to Main Content

FAKTA

Kund
Magnolia Bostad AB

Projektets start/slut
2013/2017

Omfattning
314 lägenheter, lokaler, parkeringsgarage, kvartersmark, bryggor

Organisation
Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Pia Eckerstein (A), Mikael Broberg (A), Sebastian Pauly (A), Sofia Ahlberg (A), Monika Levan (L), Linda Wedblad (L), Oskar Götestam (P)

Bostäder i Kanikenäsholmen

Kanikenäsholmen är beläget i stadsdelen Viken, sydost om Karlstads centrum. Området är en del av Karlstads gamla varv och har direktaccess till Vänerns strand. Området har nu omvandlats till ett bostadsområde, kompletterat med rekreativa ytor och eftersom det ligger i anslutning till en marina kommer det också finnas plats för verksamheter, både nya och gamla. Områdets historiska ar var en av utgångspunkterna för exploateringen och tillsammans med vattenkontakten har det blivit en kvalitativ boendemiljö i ett centrumnära läge.

För Magnolia Bostads räkning, i samarbete med Byggbolaget i Värmland, utvecklade Radar hyres- och bostadsrätter på Kanikenäsholmen. Områdets karaktäristika varierar och byggnationen utgår ifrån dess arv och detaljplanens förutsättningar. Området innehåller en utmanande terräng med såväl närhet till vatten som höjder med berg i dagen, vilket skapar en attraktiv och intressant utemiljö.

Bebyggelsens typologier varierar och innehåller bl.a. mindre townhouses, 5-vånings lamellhus samt ett punkthus i 12 våningar längst ut på kajen med en fantastisk utsikt över Vänern. Lägenheterna består primärt av yteffektiva lägenheter med 1-4 rum och kök i  ett fantastiskt vattennära läge på promenadavstånd ifrån centrum. Upplåtelseformer både i hyres- och bostadsrätt. Projektet är färdigställt.