skip to Main Content

FAKTA

Kund
Magnolia Bostad AB

Projektets start/slut
2013/2017

Omfattning
314 lägenheter, lokaler, parkeringsgarage, kvartersmark, bryggor

Organisation
Susanna Ringnér (A, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Pia Eckerstein (A), Mikael Broberg (A), Sebastian Pauly (A), Sofia Ahlberg (A), Monika Levan (L), Linda Wedblad (L), Oskar Götestam (P)

Bostäder i Kanikenäsholmen

Kanikenäsholmen är beläget i stadsdelen Viken sydost om Karlstads centrum. Området är en del av Karlstads gamla varv och har direktaccess till Vänerns strand. Områdets primära användning kommer att vara bostäder, men då området även användas för rekreation och ligger i anslutning till en marina kommer det också finnas plats för verksamheter, både nya som gamla. Områdets historiska arv är en av utgångspunkterna för den tänkta exploateringen och tillsammans med vattenkontakten är platsen väl bestyckad för en kvalitativ boendemiljö i ett centrumnära läge.

För Magnolia Bostads räkning och tillsammans med Byggbolaget i Värmland, utvecklar Radar hyres- och bostadsrätter på Kanikenäsholmen. I området kommer det även finnas plats för en del verksamhetslokaler.

Områdets karaktäristika varierar och byggnationen utgår ifrån dess arv samt detaljplanens förutsättningar. Området innehåller även en utmanande terräng med såväl närhet till vatten som höjder med berg i dagen, något som borgar för en attraktiv och intressant utemiljö.

Bebyggelsens typologier varierar och innehåller bl.a. mindre townhouses, 5-vånings lamellhus samt ett punkthus i 12 våningar längst ut på kajen med en fantastisk utsikt över Vänern. Lägenheterna består primärt av yteffektiva 1, 2, 3 samt 4 RoK och medger för ett stort segment av Karlstads befolkning att bo i ett fantastiskt vattennära läge på promenadavstånd ifrån centrum. Upplåtelseformerna varierar primärt mellan hyres- och bostadsrätt.

Projektet är just nu under uppförande och säljstart inleddes 30:e November 2016.