skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Älvstranden utveckling AB

Projektets start/slut:
2015/pågående

Ort:
Göteborg, Eriksberg/Norra Älvstranden

Innehåll:
Fastighetsutveckling, underlag till detaljplan, m.m.

Organisation:
Oskar Götestam (P/SB, uppdragsansvarig), Ulrik Neuendorf (A), Åsa Setterby Modéus (L), Åsa Hultgren (A), Sebastian Pauly (A), Olof Halvarsson (P) tillsammans med Martin Lindholm (antikvarie).

Komplettering kring Celsiusgatan

Den historiskt intressanta miljön i anslutning på berget ovanför det gamla Eriksbergsvarvet ingår i ett stort stadsbyggnadsprojekt som omfattar Säterigatan och Valskvarnsgatan, vilket sammantaget ger Göteborg ett tillskott omfattande knappt 2000 bostäder samt handel, förskolor, skolor mm. Med respekt för de stora kultur-historiska värden som finns adderas bostäder, handel, kontor, förskola, parkering och små raffinerade offentliga rum i en tät och intrikat miljö. Arbetet präglas av de 7 hållbarhetsaspekter som Älvstranden utveckling AB har som ledstjärnor.

Uppdraget omfattar utveckling av ett genomförbart förslag ur alla de aspekter som är aktuella för projektet. Dessa är kulturhistoria, gestaltning av Östra Eriksbergsgatan, tillgänglighet och ett önskemål om en rik funktionsblandning – allt i en topografiskt utmanande miljö. I uppdraget genomförs studier av alla byggnader och allmänna ytor både på kvartersmark och allmän plats för att undersöka projektets genomförbarhet. Som stöd för detta studeras också lokalklimatet. Trafiken simuleras för att säkerställa flöden och geometri. Arbetet genomsyras av ambitionen att skapa en levande stadsmiljö med många olika funktioner.