skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Residenset AB

Projektets start/slut:
2014/pågår

Ort:
Göteborg

Innehåll:
Ca. 30-40 bostäder i olika storlekar i flerfamiljshus.

Organisation:

Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Åsa Hultgren (A), Oskar Götestam (P), Monika Levan (L)

Konceptutveckling för bostäder – LDV

Vid foten av ett berg i stadsdelen Lunden i Göteborg finns utrymme för och ett behov av att förtäta med en typ av bostäder som saknas i området – tillgängliga bostäder med en något högre standard. Kraven på anpassning till kulturmiljö och stadsbild är stora och möjligheten att skapa en fin bostadsmiljö är god.

Idén är att bygga två-tre flerbostadshus med 30-40 bostäder i varierande storlek, för att svara dels mot önskemål bland unga att vilja etablera sig på bostadsmarknaden men också för de som vill flytta till ett något mer bekvämt boende efter livet i villa. De tänkta bostadshusen placeras på en sockel med parkering och biytor och mellan husen kan en fin gård skapas.

Skalan ansluter till villorna i söder och i norr mot Katolska skolan och Skogshyddan, med ett gott stöd i terrängen väster om fastigheterna. På så sätt skapas en bebyggelse som relaterar till sin omgivning på ett ödmjukt vis.

I projektet är frågor som mobilitet, energiförbrukning och kulturmiljö viktiga. Gestaltningen inspireras av omgivningen och den varierande bebyggelse som finns på platsen. Materialen är tänkta att vara både tåliga och sinnliga och detaljerna fint gestaltade. Projektet befinner sig i ett uppstartsskede.