skip to Main Content

FAKTA

Kund
Magnolia Bostad AB

Projektets start/slut

2014/2017

Omfattning
292 bostäder, lokaler, garageplatser 52 st.

Ort

Helsingborg

Organisation

Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A), Åsa Hultgren (A), Monika Levan (L), Oskar Götestam (P)

 Flerfamiljsbostadshus Maria Forum

Mariastaden är beläget nordost om Helsingborgs stadskärna. Området är tänkt att vara en av tre utpekade regionala noder där man runt en tågstation, Maria station, kommer att utveckla en tät blandad stad. Området kommer att vara väl försörjt med god kollektivtrafik, såväl tåg, buss, samt spårväg, och närheten till Helsingborgs centrum samt områdets egen funktionsbestyckning borgar för en väl fungerande stadsmiljö.

Kv. Slagan är en del av ett större utbyggnadsområde där flerbostäder kommer att samsas med enfamiljshus, radhus, förskolor, parker etc., allt för att skapa en levande stadsdel.

För Magnolia Bostads räkning, tillsammans med Serneke som entreprenör, utvecklar Radar hyresrätter i 5 våningar inom ett slutet kvarter. Bottenplanet innehåller en mix av bostäder och lokaler som vetter ut mot en central torgyta i området där tanken bl.a. är att kvarteret skall bidra till området med en levande bottenvåning. De övre våningsplanen innehåller enbart hyresrätter och i källarplan är biytor och parkering belägen.

Utgångspunkten för lägenheterna har varit yteffektiva och attraktiva bostäder, primärt 1 RoK samt 2 RoK. Dessa är organiserade runt två stycken gårdar med ett fåtal trapphus där kommunikationen sker i en öppen spånglösning där ytan används till något mer än enbart kommunikation, spången blir ett socialt rum där de boende kan mötas.

Projektet befinner sig just nu i projekteringsskede med byggstart under våren 2016.