skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Södra Munksjön utvecklings AB

Projektets start/slut:
2019/2020

Ort:
Jönköping

Innehåll:
Innehåll, tävlingsadministration, processledning, utvärdering.

Organisation:
Gärda Sjöholm (P, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Josefine Franzén (P), Oskar Götestam (SB) och Susanna Rignér (A)

Markanvisningar: program och tävlingsledning

Radar har uppdraget från Södra Munksjön Utvecklings AB i Jönköping att utveckla program och fungera som tävlingsgeneral för en markanvisning med mycket tydligt socialt fokus. Tävlingen om kvarteret Öljetten pågår under 2020 och formuleras så här på tävlingssidan:

I markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron vill vi se era tankar, idéer och visioner om att skapa ett kvarter där social hållbarhet får ta plats. För oss handlar social hållbarhet om att skapa förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. I en socialt hållbar stadsdel tycker vi att det finns möjligheter till möten över klassgränser, etniciteter, generationer och genusstrukturer. Det är en fråga om att fördela mer jämlikt och att fokusera på hur människor ska kunna leva tillsammans i de urbana rummen.

Radars arbete har handlat om att tillsammans med SMUAB skapa innehåll, rigga och administrera processen i stort – inklusive att sätta ihop och leda en lämplig jury – samt att utvärdera arbetet efter avslutat tävling.

Vid sidan av detta projekt är vi också med i arbetet med en markanvisning för en tomt i Bjurlöv i Skåne.