skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Göteborgs stad

Projektets start/slut:
2017

Ort:
Göteborg, Johanneberg

Innehåll:
Markanvisning för flerfamiljshus i trästomme

Organisation:
Pär Thurfjell (A), Jonas Lundgren (A),  Charlotte Farrouch (A), Fredrik Olson (Tailor Made arkitekter), Jonas Berg (Tailor Made arkitekter), i samarbete med Tuve Bygg och GreenHouseLiving

Markanvisningstävling Gibraltarvallen

Markanvisningstävling med tema träbyggnad för Gibraltarvallen. Här är vårt förslag, ”Get A Lott” för Tuve Bygg och i samarbete med Tailor Made arkitekter och GreenhouseLiving. Växthus adderat till kostnadseffektivt byggande med moduler i KL-trä ger bostäder med radhuskvaliteter. Odlingsmöjligheten ger ett hållbart och härligt boende!  

Här möts rationell träbyggnadsteknik med innovativ miljöteknik och ett helhetsgrepp kring hållbarhet. Visionen är en hållbar byggnad som producerar mat, i stället för avfall. Ett hus där de boende delar idéer och prylar, och blir medvetna om vad man stoppar i sig och vad man spolar ned i avloppet. Ett hus som under hela sin livscykel minimerar sitt ekologiska fotavtryck. Ett hus och samtidigt ett växthus. De boende får ”a lott”, en lägenhet och odlingslott i ett.