skip to Main Content
Bild: Fredblad Arkitekter AB

FAKTA

Kund:
Mölndals Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektets start/slut:
2013/2015

Ort:
Mölndals centrum

Innehåll:
Detaljplaner

Team:
Oskar Götestam (P/SL, uppdragsansvarig), Eva Tenow (P), Alexandra Möllerström (P), Olof Halvarsson (P), Eva Aronsson (P)

Detaljplaner för Mölndal Centrum

Uppdraget omfattar ett komplext och komplett stöd för Mölndals stad i utvecklingen av Mölndals innerstad, norr om Brogatan. Ambitionen är att förstärka och förtäta Mölndals centrala kvarter. Utemiljön med gator, platser och stråk rustas upp samtidigt som befintlig bebyggelse kompletteras med nya byggnader.

Mölndals stad vill skapa en levande och attraktiv stadskärna med närhet till mycket god kollektivtrafik; en stadskärna för alla att leva och verka i med trivsamma urbana offentliga miljöer och ett brett utbud av handel och service.

Förutom ett utökat handelsutbud vill staden också att det byggs fler bostäder i de centrala delarna och att det skapas stadsmässiga kvarter med ett varierat innehåll och utbud. Stråk och kopplingar ska stärkas i stadskärnan och befintlig bebyggelse kompletteras med hustyper och upplåtelseformer som idag saknas.

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling med ny bebyggelse norr om Brogatan. Planen omfattar byggnader med ytor för handel, kontor, verksamheter och bostäder.