skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Privat markägare / Ängelholms kommun

Projektets start/slut:
2018/pågående

Ort:
Ängelholm

Innehåll:
23 ha stadsdel med ca 750 bostäder, park, service, m.m.

Organisation:
Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Daniel Eriksson (L), Joakim Forsemalm (SL), Olof Halvarsson (P), Åsa Setterby Modéus (L), Ulrik Neuendorf (A), Sebastian Pauly (A), Louise Rådberg (L), Anna Signal (P), Ulrika Eliasson (L), Janna Kampers (A),  Elin Wiman (P), Gärda Sjöholm (P)

Ny stadsdel i Ängelholm

De södra delarna av Ängelholm ingår i ägorna kring Vegeholms slott. På den norra sidan av Västkustbanan utvecklas en golfbana och söder om den samma, en stadsdel med ett blandat innehåll. Radar ansvarar för en exploatörsdriven process med utveckling av ett attraktivt förslag och en detaljplan, som tas fram tillsammans med Ängelholms kommun. Stadsdelen innehåller bostäder, äldreboende, förskola, LSS-boende, stadsdelspark mm. Arbetet präglas av höga hållbarhetsambitioner och framtidens lösningar när det gäller mobilitet.

Stadsdelen utvecklas för att motsvara de höga förväntningar som finns när det gäller en intressant variation i form av bostadstyper, upplåtelseformer och platser att vara på. Den rika grönskan tar hand om dagvatten och skyfall på ett smart sätt och bidrar till en biologisk mångfald. Projektet stöttar ett aktivt liv och stimulerar till att gå och cyklar, träffas inom kvarteret eller i den stora stadsdelsparken. Ett rikare socialt liv helt enkelt.

Arbetet bedrivs inom ramverket Evidensbaserad stadsutveckling, som Radar utvecklat tillsammans med RISE. Det säkerställer att förslaget baseras på saklig information utifrån fyra olika perspektiv.

Detaljplanen är mellan samråd och granskning. Läs mer på https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html