skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Privat markägare / Ängelholms kommun

Projektets start/slut:
2018/pågående

Ort:
Ängelholm

Innehåll:
23 ha stadsdel med ca 750 bostäder, park, service, m.m.

Organisation:
Oskar Götestam (P, uppdragsansvarig), Daniel Eriksson (L), Joakim Forsemalm (SL), Olof Halvarsson (P), Åsa Setterby Modéus (L), Ulrik Neuendorf (A), Sebastian Pauly (A), Louise Rådberg (L), Anna Signal (P)

Ny stadsdel i Ängelholm

De mest södra delarna av Ängelholm ingår i ägorna kring Vegeholms slott. På den norra sidan av Västkustbanan ska en golfbana utvecklas och söder om den samma en stadsdel med ett blandat innehåll. Radar har uppdrag från markägaren att utveckla förslaget och driver tillsammans med Ängeholms kommun en detaljplan för bostäder, äldreboende, förskola, LSS-boende, stadsdelspark mm. Arbetet präglas av höga hållbarhetsambitioner och drivs genom en evidensbaserad process.

I projektet ingår att utveckla ett förslag från grunden och driva arbetet med de utredningar som krävs för en god detaljplan – i samverkan med kommunen. Ramverket för evidensbaserad stadsutveckling, som Radar utvecklat tillsammans med RISE säkerställer att förslaget baseras på saklig information utifrån fyra olika perspektiv. Det baseras på analyser av platsen och omkringliggande bebyggelse och dess karaktär. Strukturellt ansluter stadsdelen till det centrala grönstråk som binder samman grannskapen i Södra Ängelholm och stadens centrala delar. Bebyggelsen planeras variera från 1½ till 5 våningar. UN-habitats 5 principer för hållbar stadsutveckling ligger till grund för innehåll och struktur.

Samordningen kring utredningar och utvecklingen av stadsdelen underlättar arbetet och tillgängliggör relevant information för alla inblandade. Samråd är planerat i slutet av 2019.