skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Platzer fastigheter

Projektets start/slut:
2018/2019

Ort:
Göteborg

Innehåll:
Platsskapande åtgärder i stadsutveckling

Organisation:
Oskar Götestam (SB, uppdragsansvarig), Lina Lo Gillefalk (L), Linda Wedblad (L), Mia Börjesson (P)

Offentliga miljöer vid Gamlestadens fabriker

Radars landskapsarkitekter har under 2019 tagit fram gestaltningsförslag på snabba platsskapande åtgärder för landskapet i stadsutvecklingsområdet Gamlestadens fabriker.

Gamlestadens fabriker har en lång och spännande historia som till stor del kretsar kring Göteborgs textilindustri. Då låg industrin i utkanten av staden; idag ligger området mittemellan de två stadsdelarna Bagaregården och Gamlestaden. En av stadens största knutpunkter för kollektivtrafik, Gamlestads torg, ligger ett stenkast bort, på andra sidan Säveån. Nu står det gamla fabriksområdet inför en stor omvandling. Många nya arbetsplatser och även bostäder ska tillsammans med befintliga byggnader skapa en levande miljö med plats för människor, möten och aktiviteter. Radar har ritat ett av de nya kontorshusen, Plisseringen och fortsätter nu med utformningen av utemiljön, för att främja livet mellan husen på lång sikt.

Ett första steg i arbetet med utomhuset är att skapa förutsättningar och intresse för vistelse och rörelse i området som det ser ut här och nu. Fokus har lagts på fyra utvalda platser, som på olika sätt ges en tydlig karaktär i samspel med sin omgivning. Koncept, form och materialval tar avstamp i platsens kvaliteter och kulturhistoria, samtidigt som förslagen tydligt berättar om att något nytt är på väg. Förslaget ger trivsamma och intressanta vistelseplatser som talar till den mänskliga skalan, mer grönska i den hårdgjorda miljön och skapar utrymme för fotgängare och cyklister.

Förslaget är ett första steg mot en framtid där Gamlestadens fabriker är en självklar integrerad del i stadsväven och göteborgarnas medvetanden, en plats man känner stolthet över och gärna återvänder till.