skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Etikhus

Projektstart/slut:
2015/2016

Innehåll:
Processfacilitering, dialog, visst skissarbete

Ort:
Göteborg

Organisation:
Monika Levan (L, uppdragsansvarig), Joakim Forsemalm (SL), Tobias Noborn (P), Ingrid Lindbom (P)

Samverkansorganisering för Putsegården

Radar arbetade tillsammans med Etikhus i Varberg med att skapa en ny mötesplats, öppen för alla, i Kyrkbyn. Vid sidan av det nya bostadsområdet Putsegården kommer ett nytt och aktiverande grönområde att skapas. Området blir unikt eftersom det bygger på både platsens historia – och på de närboendes idéer och engagemang för den framtida platsen.

Arbetet med parkens innehåll och utformning genomförs tillsammans med boende i området och med skolklasser från Bräckeskolan. Efter en idégenererande fas i ett omfattande dialogarbete fortsätter processen under 2016 med ett antal platsskapande aktiviteter, där olika delar av det framtida grönområdet planeras och ges konkret fysisk form.