skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Upplands Väsby kommun

Projektets start/slut:
2017/pågående

Ort:
Upplands Väsby

Innehåll:
Social hållbarhetsbedömning/analys

Organisation:
Joakim Forsemalm (SL, uppdragsansvarig), tillsammans med Paul Göransson (Urbanivation)

Social hållbarhetsbedömning för Väsby Entré

Upplands Väsby ligger i en strategisk position i utkanten av Storstockholm och i närheten av Arlanda flygplats. Detta geografiska läge skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av centralt belägna bostäder och verksamheter. Radar hjälper kommunen att förstå sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensioner av det detaljplanearbete som pågår för projektet Väsby Entré.

Utgångspunkten för ambitionerna i kommunen är att skapa innerstadsmiljö kring den ombyggda pendeltågsstation som Zaha Hadid ritade ett vinnande förslag till för ett par år sedan. Utmaningarna är bl.a. buller – projektet kragar över en av landets högst trafikerade järnvägsstråk – men också att inte sikta för långt ifrån realistiska/möjliga mål när det gäller investeringar i bostäder och verksamhetslokaler.

Utifrån en kriterielista (som också omfattar ekologiska hållbarhetsaspekter, ett arbete som våra samarbetspartners Calluna ansvarar över) som arbetats fram tillsammans med projektledningen och tjänstemän på kommunen, finns ett gediget ramverk att utgå ifrån för själva bedömningsarbetet av den detaljplan som under hösten 2017 kommer att vara framtagen.