skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Magnolia Bostad AB

Projektets start/slut:
2015/pågående

Ort:
Göteborg

Innehåll:
Processledning, idéutveckling

Organisation:
Joakim Forsemalm (SL)

Socialt blandat boende i Frihamnen

Frihamnen i Göteborg är ett av stadens största och framförallt mest centrala omvandlingsprojekt. Den gamla hamnen, till vilken det gick fraktfartyg sån sent som för ett par år sedan och persontrafik till England fram till 2006, kommer att utgöra en helt ny blandstad, med första inflyttning i bostäder och verksamhetslokaler kring 2021. Radar arbetar för Magnolia Bostad med flera olika projekt och processer, bland annat utvecklingen av en ny styrningsmodell för en socialt hållbar stad.

För Magnolia har vi medverkar i de samtal som förts under projektets inledningsfas som handlat om hur en modell eller olika modeller kan se ut som möjliggör ett genomförande av uppgiften att bygga ett socialt blandat boende i Frihamnens första etapp skall se ut och fungera. Magnolia är ett av fyra bolag som arbetar med denna för Sverige unika hyressättningsmodell, som var en central förutsättning för den markanvisningstävling som utlystes av Göteborgs stad.

Tillsammans med Botrygg, Familjebostäder AB och Rikshem har en modell framarbetats i några olika versioner. Syftet är att styra tilldelningen av bostäder så att Frihamnen inte blir ytterligare en “gräddhylla” i staden, att det skall bli tillgängligt som boendemiljö även för personer och familjer med lägre inkomster. Tre olika skikt i hyressättningsmodellen var den givna utgångspunkten (pris per kvadrat/år): 1000 kr, 1400 kr respektive 1850 kr – och sedan en sista fjärdedel med fri prissättning.

Modellen är 2017 under slutförhandling, efter en tid där ovan nämnda bolag diskuterar och utvecklat tillsammans med bl.a. Älvstranden utveckling, Hyresgästföreningen och Boplats.