skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Etikhus AB

Projektets start/slut:
2017/pågående

Ort:
Tvååker

Innehåll:

38 hyresrätter, 38 bostadsrätter, 26 parhus, 5 villor

Organisation:
Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Mikael Broberg (A/L), Monika Levan (L), Åsa Hultgren (A), Ylva Sjöberg (A), Louise Rådberg (L)

Stenen: bostäder i olika upplåtelseformer

Bostadsprojektet Stenen utgår från ett tävlingsförslag i en markanvisningstävling vunnen av Radar och Etikhus 2017. På platsen, belägen i samhället Tvååker i Varbergs kommun kommer 107 bostäder att uppföras i olika upplåtelseformer och bostadstypologier. Vår ambition har varit att i en väldigt naturskön omgivning skapa en välintegrerad, inkluderande och hållbar boendemiljö där man kan leva ett riktigt gott vardagsliv.

Stenen är beläget i direkt anslutning till Tvååker med tillgång till fantastiska rekreationsområden och Övrevis idrottsplats och ligger inte långt, en dryg mil, ifrån Varbergs centrum. Den lantliga miljön där barn och vuxna har en direktkoppling till naturen är en fin kvalitet på platsen och har varit en av utgångspunkterna för gestaltningen. Att skapa en ombonad, varierad och upplevelserik boendemiljö är en annan. Det goda vardagslivet med genomtänkta mötesplatser, behagligt mikroklimat och gemensamma funktioner skapar också grogrund för det behagliga levernet.

Projektet utvecklas utifrån ett långtgående och uttalat hållbarhetstänk. Området skapas med tanke på att alla skall kunna bosätta sig här, ung som gammal, och det finns en stor variation avseende upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Området kommer att innehålla gemensamma cykelverkstäder, tvättstugor, växthus, odlingslotter, free-shops, lekytor, grillplatser etc. Allt för att skapa grogrund för ett rikt socialt liv och en hållbar utveckling i praktiken. Byggnationen utförs i trä med höga krav på miljötänk gällande bland annat energiförbrukning och materialval och i området kommer fastighetselen till viss del att komma från egna solceller.

Inom området kommer det att uppföras såväl lägenheter som parhus och villor. Området kommer även att kompletteras med en kommunal förskola. Bebyggelsen tar sin utgångspunkt i den lantliga miljön men blir karaktärsfull och modern i sitt uttryck. Materialen är naturliga – trä och tegel – och kulörskalan utgår ifrån platsens kulörer kompletterat med dova välanpassade toner karaktäristiska för landsbygden. Projektet befinner sig just nu i ett bygglovskede och säljstart etapp 1 sker våren 2018.

Läs mer om projektet på Etikhus hemsida