skip to Main Content

FAKTA

Kund
Etikhus AB

Projektets start/slut

2012/2017

Omfattning
46 privatbostäder, gatumark, lekplats och områdesplanering

Ort

Varberg

Organisation
Ulrik Neuendorf (A, uppdragsansvarig), Oskar Götestam (P), Eva Aronsson (P), Mikael Broberg (A)
Päivi Hagström (A), Sofia Ahlberg (A), Monika Levan (L), Petter Björkqvist (L), Pernilla Nordstrand (I)

Bostäder i flera former i Fyrstrandsbyn

Trönningenäs ska kompletteras med ett 46 privatbostäder och viss offentlig service.

Radar och Etikhus utvecklas morgondagens boende på platsen och skapar en miljö som är halländsk, fast modern. I området blandas ett antal olika bostadstyper i ett intrikat nät av gator och passager. Lokalklimatet har studerats noga för att erbjuda bättre utemiljöer.

Projeketet utvecklas utifrån en befintlig detaljplan. Initialt formuleras ett koncept som inbegriper platsen/planen, målgruppen/livet och produkten. Med det som utgångspunkt tas ett förslag fram som präglas av det öppna landskapet, närheten till havet och en ambition att skapa en tät rumslighet med olika karaktär på rumsligheterna.

Bostäderna är utformade med ett stort mått av flexibilitet där bostaden kan skifta karaktär över tid där de boende har stor möjlighet att påverka sin bostad. Bostaden kan växa genom tillägg av ett antal additioner som kan innehålla allt ifrån extra sovrum, kontor, förråd, spa etc.

Projektet har nu projekterats klart och byggstart har inletts under våren 2016.