skip to Main Content

FAKTA

Kund:
Lidköpings kommun

Projektets start/slut:
2020/pågår

Ort:
Lidköping

Innehåll:
Faktabaserade och strukturerade kunskapsunderlag för strategiska beslut

Organisation:
Oskar Götestam (SB, uppdragsansvarig), Caisa Malmryd Olandert (P), Anna-Karin Sinntorn (L) tillsammans med den externa exploateringsekonomen Roger Asterholm.

Genomförbarhet av utredningsområden

Lidköping tar fram en ny översiktsplan för staden för att skapa en värdefull utveckling med nya bostäder och stadsmiljöer. Ett gediget arbete med mål och fokusområden skapar en tydlig riktning och tydliga ramar för de prioriteringar som krävs i valet av utbyggnadsriktningar. Radar är engagerade i uppdraget för att belysa genomförbarheten av de olika områdena och bidra till ett beslutsunderlag som är tydligt strukturerat och faktabaserat.

Kommunen har tagit fram tre målområden och ett antal nyckeltal som utgör grunden för analyser i vilken mål de drygt 40 områden som studeras bidrar till måluppfyllelse eller inte. Till dessa aspekter adderas ekonomi och risk för att etablera ett datadrivet och erfarenhetsbaserat underlag för prioriteringar och balansering av andra aspekter.

Analyserna är datadrivna vilket är grunden för objektiva slutsatser och diskussioner. Resultatet presenteras i enkla och tydliga grafer och kartor som underlättar ett samtal i tvärfackliga grupper inom kommunen.
Inom uppdraget har en omfattande dialog med intressenter genomförts för att ytterligare komplettera kunskapsmassan och provtrycka några av de idéer som finns. Slutresultatet av uppdraget är ett förslag till vilka områden som ska bebyggas, uppdelat i tid och geografi kompletterat med en uppskattning av en kostnadsuppskattning.