skip to Main Content

+2 på kontoret!

Utvecklingen på personalsidan har varit smått otrolig de senaste åren – framförallt har det handlat om att spetsa vår arkitektsida, men också att komplettera de andra tjänsteområdena. Idag är vi tio arkitekter, sex landskapsarkitekter, en etnolog, en ekonom och – numera elva planeringsarkitekter. Om några dagar ansluter nämligen Mia Börjesson och Carin Gustrin till kontoret!

Mia har senast arbetat som stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun med detaljplanering, strategisk planering, centrumutveckling och stadsmiljöprojekt. Där har hon bl.a. haft anssvar för arbetet med ett planprogram vid Karlstads universitet samt ett stort gestaltningsprojekt för Stora torget. Mia är också engagerad i hur processer och resultat relaterar till bland annat i hur vi arbetar med medborgardialog. Mia kommer därför att stärka upp vårt redan starka arbete med att göra planeringen mer inkluderande och tillgänglig.

Carin kommer från Partille kommuns Samhällsbyggnadskontor, där hon arbetat med detaljplanering för flerbostadshus i villabebyggelse, för ett större bostadsprojekt med blandade upplåtelseformer samt med detaljplanering för flera skolmiljöer.

Vi hälsar Mia och Carin varmt välkomna till Surbrunnsgatan 6!