skip to Main Content

Mer professionella kollegor!

Grattis säger vi på kontoret till våra kollegor Anna, Jonas och Sofia, som nu är diplomerade i Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram – Steg 1! Under våren har dessa tre av våra byggnadsarkitekter, tillsammans med 17 andra kursdeltagare fått stärka sin roll i plan- och byggprocessen. Utbildningen omfattade nio kursdagar i konferenslokalerna på Världskulturmuseet.

Under kursen har de fått gå på djupet med de lagar, regler och yrkesetik som definierar och styr arkitektens ansvar och befogenhet. Under kursdagen som handlade om “bygg- och affärsprocesser” föreläste Radars kontorschef Pär Thurfjell och pratade utifrån egna erfarenheter om att bygga i egen regi – enfamiljsvillorna på Ärlevägen i Floda (läs mer under projektsidorna!).

Foto: Oscar Eliasson