skip to Main Content

Axel och Daniel nya på kontoret!

Nytt år, nya möjligheter – och nya medarbetare! Vi kickar igång ett spännande verksamhetsår som också tar oss till Tokyo på studieresa med att hälsa två nya talanger välkomna till Surbrunnsgatan 6, en planeringsarkitekt och en landskapsarkitekt!

Axel Lindqvist är planeringsarkitekt som liksom många av planerarna hos oss har läst fysisk planering på BTH i Karlskrona, kompletterat sedan med Urban design på KTH i Stockholm. Axel kommer från Borlänge kommun, där han bland annat varit med att ta fram en visionsfilm för det framtida Borlänge, en fördjupad översiktsplan mellan Falu och Borlänge kommuner samt flera detaljplaner. Axel har ett intresse för stadsrum, arkitektur och hållbar design och tror att vi i framtiden kommer kommunicera mer i bildlig form och genom olika typer av medier.

Vår landskapssida kompletterar vi med Daniel Eriksson, som tog sin masterexamen i landskapsarkitektur från SLU Ultuna nu under hösten 2017. Under utbildningen har Daniel eftersträvat en bred kunskap inom landskapsarkitektur, innefattande både mindre och större projekt. I sitt examensarbete medverkade Daniel i idé- och arkitekturtävlingen DENCITY 2017 vilken hade som mål att förbättra levnadsförhållanden i informella bosättningar. Tävlingsförslaget beskrev ett sätt att ta fram en multifunktionell markbeläggning för universal implementering, genom att använda lokal arbetskraft och återvinna plastavfall.

Axel och Daniel börjar hos oss i början av februari.