skip to Main Content

Caisa ny på Göteborgskontoret!

Till vårt Göteborgskontor har vi i dagarna värvat Caisa Malmryd Olander, som ansluter till oss om en dryg månad. Caisa, som kommer närmast från Afry, är planeringsarkitekt med kandidatexamen i Fysisk planering från BTH och master i hållbar samhällsplanering och stadsutformning från KTH. Hon har under de dryga fem år som verksam hunnit med att arbeta både i kommunal och privat verksamhet, med ansvar för arbete med översiktsplanering och strategisk planering. Caisa har även jobbat med GIS-baserade stadsbyggnadsanalyser. På detta sätt förstärker vi vårt team kring fördjupade översiktsplaner, förtätningsanalyser, planprogram, översiktsplaner, och stadsutvecklingsprogram.

Vi har under det senaste året fått flera uppdrag av det översiktliga slaget, bland annat i Norrköping, Värnamo, Eslöv och Bollebygd och vi har helt enkelt sett ett behov att förstärka denna del av vår verksamhet. Caisas breda kompetens och analytiska kunskaper kommer bli viktiga för att ta nästa steg i den utvecklingen, säger Tobias Noborn, ansvarig för Tema planering på Radar.

Vi hälsar Caisa varmt välkommen till oss på Surbrunnsgatan!