skip to Main Content

Elin Wiman ny kontorschef!

  • Radar

Sedan årsskiftet har Radar en ny kontorschef i Elin Wiman, som arbetat på Radar sedan 2014. Elin är bygglovsarkitekt i grunden, men har arbetat som planarkitekt hos oss och bland annat för kommuner som Varberg och Mölndal. Elin har också varit verksam i Göteborgs stadsbyggnadskontors plankonsultgrupp och har de senaste åren varit verksam som gruppchef för plangruppen på Radar.

Berätta om din väg till kontorschef?

När jag började på Radar kom jag från en stor teknikkonsult och det var en stor kontrast att komma till det relativt lilla, ägarledda, bolaget på vid den tiden 19 personer, där ägargruppen hanterade det mesta och vi löste allt genom att prata med varandra. Samtalet är fortfarande det viktigaste på Radar, men behovet av att ha tydliga ramar för våra uppdrag är förstås större nu än tidigare. Nu är vi dubbelt så många och har en mängd organisatoriska frågor att utveckla. De senaste åren har Radar genomgått en stor organisatorisk förändring där medarbetarna har getts möjlighet att ta ledande roller i bolaget. Jag fick möjligheten att ta över som gruppchef för planeringsgruppen 2017 och har sedan dess jobbat med att främja utveckling för medarbetarna i min grupp och verksamheten. Att utveckla våra talanger och skapa en bra arbetsmiljö ligger mig därför nära till hands och när fick frågan om att ta över som kontorschef hade jag såklart en del funderingar kring omfattningen och innehåll, men jag kände egentligen i samma stund jag fick frågan att det var något jag ville. 

Vilka utmaningar står stadsbyggnadsbranschen inför som ankommer på ett kontorsledarskap tänker du?

Stadsbyggnadsbranschen är hårt drabbad av stressrelaterade sjukskrivningar, mer drabbad än många andra branscher. Som kontorschef kommer jag att ha ett internt fokus kring utveckling av våra talanger och arbetsmiljön bland annat. Den största utmaningen ur mitt perspektiv är att upprätthålla och utveckla vårt arbetsklimat för att minska risken för att någon av oss blir sjuk. Ett bra arbetsklimat är också viktigt för att underlätta effektiva och kreativa processer – vilket i slutändan även skapar mervärden i våra projekt.

Är det någon särskild fråga som ligger dig nära som du tänkt lägga särskild kraft på att utveckla?

Kontorschefstjänsten är relativt ny på Radars och den håller fortfarande på att forma sig. Fokus för mig just nu är fortsätta forma rollen och göra den och våra interna processer tydliga i organisationen och för alla medarbetare.