skip to Main Content

Från oss alla till alla och envar!

  • Radar

Vi kan knappt vänta allt som vi vet kommer att hända oss 2019. Nåt annat som inte kan vänta är klimatet. Därför gör vi en särskild satsning för ett hållbarare stadsbyggande nästa år. Det kommer vi prata mycket om. Men först några veckors välbehövlig ledighet. Vi ses 7 januari igen!