skip to Main Content

Laga kraft för Campus Lundby!

Radar har agerat projektledare för Volvo och den planprocess som numer är avslutad i och med att detaljplanen för Campus Lundby har vunnit laga kraft. Det var med stor ödmjukhet arbetet inleddes för drygt två år sedan och med lika stor glädje vi konstaterar att vår attityd och ett grundligt arbete har gett resultat. Detaljplanen ger Volvo en möjlighet att expandera sin verksamhet på u en central del av Göteborg och kring området där Volvo först startade. En fantastisk möjlighet för både Volvo och Göteborg!