skip to Main Content

Lina ny landskapsarkitekt!

Radar fortsätter att utvecklas tillsammans med nya medarbetare. Om ett par veckor ansluter bebyggelseantikvarien och landskapsarkitekten Lina Lo Gillefalk till kontoret, hon arbetade senast på Park- och Naturförvaltningen här i Göteborg.

Hej Lina, hur är läget?

– Tack det är bra!

Du har en intressant kompetensmix – antikvarie och landskapsarkitekt. Hur har du kommit fram till en sådan kombo?

– Det är en kombo som inte alls är genomtänkt från början, men som av en lycklig slump visat sig passa väldigt bra ihop. Jag tror att det i grunden handlar om ett intresse för den levande staden och vad som får människor att vilja röra sig ute och mötas där. Antikvarie blev jag först, utifrån ett intresse för arkitektur som sedan växte till att omfatta hela bebyggelsemiljöer.

Framförallt tyckte jag att det var intressant att se hur våra städer är uppbyggda och i vilka slags stadsmiljöer människor verkar trivas bäst. Det finns mycket att lära av äldre stadsmiljöer, som ofta talar till den mänskliga skalan, med platser att samlas och logiska stråk som binder dem samman och gör det enkelt att förstå hur man kan röra sig vidare. Som landskapsarkitekt är den kunskapen bra att ha i ryggen, vi ritar ju för människor.

Från kommunalt arbete på Park- och Naturförvaltningen till konsultvärlden. Vilken blir den största utmaningen?

– Jag tror att det blir utmanande att komma in i ett annat tempo med lite skarpare deadlines, och en annan slags tankemodell där man jobbar i kortare processer. Det blir också annorlunda att gå från en större arbetsgivare med många enheter och ibland långa beslutsvägar till ett mindre kontor. Det känns jätteroligt!

Varför blev det just Radar som får ta del av dina talanger?
– Radar är ett spännande kontor! Jag uppskattar bredden av kompetenser och det nyfikna förhållningssättet till forskningsvärlden och andra fackområden. Kontoret sätter människan i fokus, en självklarhet egentligen men inte alltid något som görs. Jag tycker också om ambitionen att reflektera över sina egna processer och metoder, något jag tror är viktigt både för kvaliteten på arbetet och för den egna utvecklingen som yrkesperson.
Samtidigt som vi alltså hälsar Lina varmt välkommen till oss kan vi också passa på att meddela att vi sedan ett kort tag tillbaka har fått en förstärkning på planeringssidan under en period av flera föräldraledigheter. Det är Maria Mansfield som är hos oss under resten av året, Maria som har lång erfarenhet av planarbete i västsvenska kommuner och har hunnit vara i både Strömstad, Kungsbacka och Falkenberg.