skip to Main Content

Mer certifieringskompetens!

Vill ni certifiera er byggnad i nya NollCO2 eller Miljöbyggnad 3.0? Med flera husprojekteringar med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad i bagaget, är vi sedan ett knappt år dessutom certifierade samordnare för Miljöbyggnad 3.0 genom Swedish Green Building Council och tar oss gladeligen an uppdrag för byggnadscertifiering. Vi har även kompetens inom livscykelanalys för tidiga skeden, och brinner starkt för träbyggande! För mer information om vårt hållbarhetsarbete, se fliken med samma namn. Kontakt för vårt certifieringsarbete är Jonas Lundgren.