skip to Main Content

Ny grafisk profil!

  • Radar

Efter 14 år känns det finfint att uppgradera den grafiska profilen och byta logo. Vi konstaterar att mycket har hänt under tiden och att Radar har växt till sig, fått lite mer karaktär. Samtidigt är mycket väldigt lika. Det är med samma nyfikna attityd och självklara breda angreppssätt vi engagerar oss i uppdragen och i de miljöer som vi är med och utvecklar. Allt det där hoppas vi framgår här på hemsidan, på visitkortet, i bildspelet och när du träffar oss. Logon speglar vår övertygelse om att det finns många olika perspektiv att betrakta ett problem: Radar vänder sig åt olika håll – för att se saker ur flera perspektiv.