skip to Main Content

Ny landskapsarkitekt till Radar!

Vi har i dagarna anställt en ny landskapsarkitekt, som ansluter till kontoret efter årsskiftet. Det är Anna Maria Insulander, som närmast kommer från Berlin och det projekterande kontoret Belvedere. Anna Maria, som varit verksam i ett par år sedan examen vid SLU Alnarp, har, förutom att hon i Berlin har arbetat med utveckling av skolgårdar, bl.a. också föredragit sin masteruppsats The Life and Death of Large City Parks vid WWF-konferensen Large Parks in Large Cities i Stockholm för drygt ett år sedan. Vi önskar Anna Maria varmt välkommen till oss!