skip to Main Content

Radar certifierade för citylab!

Citylab är ett certifieringssystem som ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC) och syftar till att skapa hållbara stadsmiljöer. Radar bidrog med kunskap och erfarenheter i ett tidigt skede av utvecklingen av systemet. En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö med hög tillgänglighet och minimal negativ klimat- och miljöpåverkan samt resiliens i relation till klimatförändringar. Projektet Västerport i Varberg som Radar genomför tillsammans med bl.a. Etikhus, skall certifieras enligt Citylab och som ett led i detta har vi nu en certifierad Citylabsamordnare på kontoret.

Certifieringen gäller för 3 av 4 delar inom Citylabkonceptets skeden planering och genomförande. Det hela sammanfattas i det som de kallar för Citylab guide och där kan man certifiera ett hållbarhetsprogram, en handlingsplan samt en handlingsplan för delprojekt. För mer information, kontakta Ulrik Neuendorf på Göteborgskontoret.