skip to Main Content

Radar processutbildat!

Radars medarbetare Anna och Linnea nyligen blivit diplomerade i processledarskap, detta efter att ha avslutat den tre veckor långa kursen i Kvalificerad processledning. Utbildning anordnades av KTH i samarbete med GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.

För att nå framgång i dagens allt mer komplexa stadsutbyggnadsprojekt krävs mer fokus på processen och kunskap om processledning. För Radar är det tydligt att processen påverkar slutresultatet. Att ha kunskap och rätt verktyg är således viktigt för att få grupper att samverka och arbeta mot samma mål och därmed åstadkomma en god stadsbyggnad.

I kursen har teori varvats med konkreta övningar. Under kursvecka 1 gavs en introduktion kring teorier, vilka praktiserades genom fallstudier runt om i Sverige i kursvecka 2. Under sista veckan knöts säcken ihop genom en offentlig presentation på GR där kursdeltagarna berättade om sina fall. Vi berättar gärna mer om kursen och hur denna kunskap kommer att stärka kontorets arbete i komplexa stadsbyggnadsprojekt.