skip to Main Content

Radar utnämnt Gasell 2017!

För andra gången i företagets historia har vi blivit utnämnt till DI Gasellföretag! Det är tidningen Dagens Industri som årligen utnämner tillväxtföretag utifrån en helhetsbedömning som bland annat handlar om att uppvisa sund verksamhet och med ekonomisk utgångspunkt i företagets fyra senaste årsredovisningar.

Det är förstås roligt att vi utvecklas av egen kraft, men vi gör det verkligen tillsammans med våra kunder! Att bli nominerade till Gasell igen är kvittot på att vi gör bra saker som är efterfrågade av många, säger Radars VD Oskar Götestam.

Grundkriterierna för att utnämnas till Gasell är annars en omsättning överstigande 10 Mkr; minst tio anställda; att man minst fördubblat sin omsättning, jämför första och senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden; att man ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren; har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt; i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner samt just sunda finanser i allmänhet.

Vi är stolta över de kommentarer som vi får från våra kunder, det stärker arbetet där Radar är med och skapar framtidens betydelsefulla miljöer genom sinnlig gestaltning och omtänksamt genomförande, avslutar Götestam.

Mer om årets Gasellutmärkelser hittar du här.