skip to Main Content

Radar programmerar Stadstriennalen!

Radar har, tillsammans med Urbanivation och Borg & Lundell fått i uppdrag att konceptutveckla och planera för Stadstriennalen i Göteborg – en treårigt återkommande utställning, konferens och festival om och för Göteborgs framtid. Det är förstås ett riktigt utmanande och spännande uppdrag och framförallt är vi glada över att få utveckla vårt samarbete med Urbanivation för strategiska projekt och processer samt inte minst att få samarbeta med Borg & Lundell, som bl.a. arbetat med Arkitekturfestivalen för White i Stockholm och konceptutvecklat Havs- och Vattenmyndighetens årliga konferens.

Göteborgs Stadstriennal är en av många jubileumssatsningar inför stadens 400-årsfirande 2021. Stadens 400-årsjubileum 2021 är ett sätt att i dialog med göteborgarna utveckla Göteborg till en ännu bättre stad att leva, bo i och besöka. Stadstriennalen bygger på en idé med tre olika akter som trappas upp gradvis. Den första arrangerades 2015 under tre dygn. Nästa steg är tre veckor 2018 och slutligen tre månader 2021. Målbilden är att göteborgarna 2021 är aktiva och engagerade i samtalet om stadens utveckling, framtidens boende och möjligheterna att påverka vår stad. Bransch och medborgare är vana att tillsammans diskutera stadsutveckling för en ännu bättre stad.

Projektägare är stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Projektet sträcker sig fram till oktober, då vi tillsammans med ovanstående partners och beställande Stadsbyggnadskontoret har ett koncept och en plan för kommande Stadstriennal framme.