skip to Main Content

Reflektioner från arkitekturgalan 2019!

I tisdags var Radar på plats på arkitekturgalan i Stockholm. Årets tema var Architectu(re) – Re-Think, Re-Build, Re-Use och det hölls flera engagerade brandtal om att sluta använda plast i byggnader, rädda våra träd och att planera för framtidens planetskötare. Intressanta talare var bland annat Elma van Boxel, arkitekt och landskapsarkitekt på holländska kontoret ZUS. ZUS arbetar med landskaps- och större stadsutvecklingsprojekt och berättade om projektet Luchtsingel, en publik gångbro i Rotterdam som finansierats genom Crowdfunding. Kul att höra om ett projekt som Radar besökt under sina studieresor! Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, från Kod arkitekter, berättade sedan om innovationsprojektet ”Elastiska hem – Ett framtida boende byggt på delningsekonomi”.

I projektet utvecklas en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden. Vi ser fram emot att höra mer om projektet. Avslutningsvis talade Shigeru Ban, från Japan om hur han (åter)använder olika material och ständigt hittar nya arbetssätt. Sedan 1995 arbetar han för UNCHR med tillfälliga byggnader för katastrof- och flyktingläger.

Kvällen avslutades med prisutdelning och vi gratulerar både alla nominerade och pristagare, framför allt Litteraturgatan, som Radar tidigare arbetat med – med Linnea Blixt som uppdragsansvarig. Vi tycker också det var extra kul att projektet “Inspiration Rosendal” med sitt fokus på sociala ytor tilldelades bostadspriset och härligt att juryn gav Kasper Salin priset till Hamra Ateljébostad och Anna Chavepayre på Collectif encore. Hon är den andra kvinna som tilldelas priset och hennes lilla byggnad visar på att man varken behöver ha en stor yta eller budget för att skapa en upplevelserik och sinnrik arkitektur.