skip to Main Content

Tänker du runt?

Snart fyller Radar 15 år. Ett och ett halvt decennium av tvärfackligt samhällsbyggande, kan det summeras på något sätt? I några korta avsnitt av sommarläsning får du komma in lite på insidan. Vad betyder det att arbeta på Radar? Vilka referenser till ordet/namnet finns hos kontorets medarbetare?

Linda Wedblad, landskapsarkitekt på Radar sedan 2012:

Att Radar “tänker runt” innebär för mig bland annat att vi försöker se hela bilden – även utanför uppgiften. Vi vill inte lösa bara delar av en uppgift utan vill se och förstå helheten, inte bara i det arbete som utförs utan även mellan våra kompetenser på kontoret. Även i ”rena” landskapsuppdrag är det av värde att kunna nyttja andra kompetenser” När jag jobbar med skolmiljöer är det inte beställaren på fakturan som är den egentliga beställaren, utan brukaren: barnet.

Ingrid Lindbom, planeringsarkitekt på Radar sedan 2014:

Det roligaste med Radar är när vi tillsammans ”tänker runt” utmanande problemställningar i uppdragen. Våra olika bakgrunder och kompetenser berikar varandra och tillsammans hittar  vi lösningar som ger bra slutresultat. I ett av mina senaste uppdrag, en fördjupning av översiktsplanen i Krokek, Kolmården, har mina kollegors kunskap verkligen skapat mervärde, vilket resulterat i en väldigt nöjd beställare. Det är häftigt!

Sebastian Pauly, arkitekt på Radar sedan 2014:

Radar får mig att associera  till att ”tänka runt hörn” vilket väl är lite som att ”se runt hörn”, något många skulle säga är något man inte kan göra. I vår komplexa och informationstunga omvärld förväntas vi att inte bara filtrera fram nödvändig kunskap och hantera uppgiften utifrån den, utan även att vi gör det med den självklarhet och poetik som kännetecknar bra lösningar. Till det behöver man givetvis kunskap och metoder men minst lika viktigt är ett levande känsloliv och ett stort personligt intresse för sitt arbetsfält och sin omvärld. När vi har trovärdig kunskap som ger ramar, rätt metoder – till exempel Public Space Public Life – för insamling och utveckling och en fascination för hur människor och natur fungerar, då har vi en kompass med vilken vi kan känna oss fria i uppgiften och ”tänka runt” så den självklarhet och poetik som kännetecknar bra lösningar kan uppstå.

Ett konkret exempel kan vara en mindre förstudie för Kungsbacka kommun till en ny hamnbyggnad i Gottskär för att inhysa det lokala segelsällskapet samt hamnföreningen. Byggnaden har en servering, fungerar som sjömack, tar upp stora och små båtar och anordnar ett stort antal tävlingar och andra event varje år. Omgivningen är traditionell och man ville att byggnaden skulle respektera det samtidigt som man gärna såg en tillbyggnad utvecklas till ett nytt landmärke. Det är kort sagt en byggnad som gärna vill vara mycket olika saker för olika människor. Dess program har även många tekniska krav avseende risk, trafik, vattenhöjning, miljö, installationer m.m. samtidigt som budgeten för byggnaden var liten. Vi karterade den befintliga verksamheten, gjorde ett antal diagram för hur vi kunde arbeta med funktionsprogrammet och identifierade  fem intressanta lägen för byggnadens placering. Utifrån all insamlad kunskap prövade vi oss sedan fram och gjorde omkring en skiss i timmen, snabbt och lustfyllt. Därefter kritiserade vi och utvärderade skisserna innan vi gick vidare med de som hade fångat något spännande till de slutligen blev ett förslag. Det presenterade förslaget var en enkel volym med publikgradänger infällda i fasaden mot havet och som ändrade sitt uttryck när man rörde sig igenom och runt den, vilket var viktigt för dess aspekt som landmärke då den låg längst ut på hamnplan vid hamninloppet där alla båtar rörde sig runt och förbi byggnaden. Förslaget blev lättillgängligt nog för att knyta an och bjuda in både brukare och besökare, men även inspirerat nog för att engagera och bli en specifik byggnad för Gottskär och togs emot väl av kommunen.

Under veckan postar vi fler kortisar om hur vi tänker Radar på Radar, håll ögonen öppna!

PS: 21/9 firar vi inte bara födelsedag, utan även en annan grej. Håll ögonen öppna och “spara datumet” i din kalender så länge…