skip to Main Content

Vi öppnar kontor i Malmö!

  • Radar

Sedan en tid har Radar arkitektur & planering engagerats för spännande uppdrag i Skåne. De senast genomförda är Amiralstaden i Malmö och Maria forum i Helsingborg. Framför oss ligger bland annat uppförandet av fem radhus i egen regi i Brunnshög i Lund och ett större stadsbyggnadsprojekt i regionen. För att kunna arbeta närmre våra olika beställare etablerar vi därför nu ett kontor i Malmö.

Det är klart att det gör saker mycket lättare att finnas på plats, berättar Oskar Götestam, vd på Radar. Det är väldigt roligt att vi under detta jubileumsår kan öppna ett till kontor och i en så otroligt spännande stad och region. Vi ser ljust på framtiden!

Radars Malmökontor finns på Kristianstadsgatan 16, nära Folkets Park och runt hörnet från Möllevångstorget. Först på plats är Sebastian Pauly, arkitekt, som tidigare arbetat på Göteborgskontoret. Vi kommer att växla upp successivt under 2019, när mycket jobb skall göras i några projekt som vi kommer att återkomma om framöver.

Ambitionen är att etablera ett kontor med arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter – ja, en etnolog skall vi förstås också ha där, fortsätter Oskar Götestam. Den samlade kompetensen i kombination med den lilla skalan på kontoret är en styrka när projekten utvecklas och det är viktigt att allt hänger ihop. Att arbeta sömlöst inom projektgrupperna skapar inte bara en bra förståelse utan mer stabila och intressanta förslag. Det har vi 15 goda års erfarenhet av.

Ett öppnande av ett Malmökontor är förstås något att fira – håll dig uppdaterad om kommande trevligheter genom att våra sociala kanaler och vår hemsida!

För ytterligare information kontakta Oskar Götestam, +46 31 109891 eller oskar@radar-arkplan.se