skip to Main Content
Vi är En Del Av Klimat 2030

Vi skriver under!

Som samhällsbyggnadsaktör har Radar stor möjlighet att påverka genom alla omställningsarbetets arbetssätt – vi planerar för framtidens samhällsstruktur, har målet om attraktiva samhällen och genom de innovationer vi gör tillsammans med framsynta aktörer inom byggande och planering, vill vi vara föregångare. Vi har därför skrivit på Klimat 2030: Västra Götaland ställer om.

Vi har med detta åtagit oss att tillsammans med våra kunder flytta fram ambitionsnivån för klimat- och hållbarhetsfrågorna i våra projekt med fokus på det byggda resultatet. Det gör vi genom vår uppdragsprocess som utgår från ett evidensbaserat arbetssätt utifrån fyra kunskapsområden och ett hållbarhetsverktyg som fokuserar på de verkliga utmaningarna. Och en mängd metoder för det praktiska hållbarhetsarbetet.

För vår interna klimat- och miljöpåverkan ställer samtidigt vi om från nationella till lokala leverantörer, som också bidrar till det sociala livet i stadens gatuplan. Vi minskar successivt vår klimatbelastning genom resurssnålt resande och där koldioxidutsläpp ändå genereras, kompenserar vi i Gold Standard-projekt.

Antar ni också åtagandet?