skip to Main Content

Vi välkomnar Clara och John!

Vi hälsar två nya talanger välkomna till oss på kontoret i Göteborg! Clara Sandell och John Bogren, båda arkitekter, började samtidigt hos oss för ett par veckor sedan. Clara, som har läst arkitektur på LTH, tog examen i februari i år. Hon har under studietiden praktiserat på Fojab i Malmö, där hon arbetade med kommersiella byggnader, framförallt med utveckling och uppdatering av flera innerstadsköpcentrum i Malmö. Kronprinsen, Mobilia och Hansakompaniet är projekt i vilka Clara gestaltat inredning och gjort hyresgästritningar. 

John gick ut från Chalmers, även han nu i februari. Hans examensarbete handlade om differentiell erosion – om att designa med förfall, “skapa kvaliteter genom subtraherande metoder”. Det handlar om att  förstå värdet i destruktiva krafter – att ett hål i en vägg inte alltid behöver vara något negativt. Det är ett livscykelperspektiv på byggda strukturer, något som är viktig kunskap för en framtid som behöver bli bättre på att ta hand om det befintliga. John praktiserade på arkitektstudion Markgren i Göteborg och var bland annat med och ritade små hyreshus i trä med passivhusstandard, med kommunala Eksta i Kungsbacka som beställare.

Vi ser fram emot att ta del av Johns och Claras perspektiv och kunskaper i vårt arbete framöver!