skip to Main Content

Vi växer i Malmö!

Sedan ett år tillbaka ungefär har vi kontor i Malmö. Det började med en arkitekt och nu har både en landskapsarkitekt och en planeringsarkitekt anslutit. Louise Rådberg, som arbetat på Radar sedan 2016 och som nu flyttar söderut, blir Malmökontorets första landskapsarkitekt. Ny planarkitekt är Gärda Sjöholm, som kommer närmast från Burlövs kommun. Gärda har arbetat med planering och stadsbyggnad i drygt 10 år, både som planarkitekt på kommun och som konsult med uppdrag åt olika fastighetsägare och kommuner. Hon är utbildad arkitekt och har arbetat mycket i tidiga skeden med volym- och strukturskisser och vidare genom planprocessen. Gärda säger så här om att ansluta till Radar:

Jag tycker det känns väldigt spännande att vara med i uppstarten av det nya lokalkontoret i Malmö. Jag bor och arbetar i Skåne och Malmö sen många år och jag älskar Malmö! Här finns alla möjligheter. Malmö och Skåne har så mycket intressant och spännande på gång, med utmaningar där jag verkligen ser att Radars kompetens och sätt att arbeta kan bidra och behövas.

Radars VD Oskar Götestam säger så här om utvecklingen i syd:

Det känns riktigt bra att vi nu har en kompetensmässigt hel enhet på plats i Malmö, det är viktig för att vårt tvärfackliga arbetssätt skall fungera optimalt. Antalet uppdrag i Skåneregionen växer som vi hoppats och trott, så det är viktigt för oss att känna trygghet kapacitetsmässigt i relation till de förfrågningar som kommer in. Det är jättekul att nu också värva en medarbetare från Skåne för att få en lite mer exakt koll på sammanhangen och relationerna mellan olika delar av stadsbyggnadsfältet.

Kontoret är som vi tidigare berättat lokaliserat på Kristianstadsgatan, inne på gården i en industrifastighet centralt belägen nära Möllevångstorget och station Triangeln. I lo­kalerna, där man tidigare till­verkat glass och an­dra me­je­ri­pro­dukter, har det på senare tid funnits många olika verk­sam­heter som musikstudio, ateljéer, mer eller mindre sanktionerade fester, tatueringsstudio, konstgalleri och en skivaffär. En trappa upp i de gamla lagerlokalerna ligger ett frilanskontor där Radar hyrt in sig under det senaste året.

Eftersom vi nu etablerat oss i en ny stad har det varit viktigt för oss att sitta någonstans där vi har nära kontakt med det stadsliv och de miljöer vi nu skall verka i, säger Sebastian Pauly som var först på plats när kontoret öppnade under hösten förra året. Genom att ha kontoret i en kontorsgemenskap och dessutom i en väldigt blandad del av staden, har vi dagliga relationer med ett stort antal kollegor såväl som med stadsdelen.

I skrivande stund är alla tre på Malmökontoret involverade i det större stadsutvecklingsarbete i Södra Ängelholm, som vi driver som en exploatörsdriven planprocess för en lokal markägare. Läs mer om projektet här!