skip to Main Content

STADSBYGGNAD

Tema stadsbyggnad utvecklar stadsmiljöer och fastigheter så att de blir mer intressanta för människor att vistas i och därmed värdefullare för stadslivet som helhet. Det sker genom att arbeta målmedvetet med gestaltning och hållbarhet ur alla aspekter, samtidigt som de tekniska frågorna hanteras. Men upplevelsen av miljöerna är högst prioriterat – eller att skapa miljöer som inte bara är ”livable” utan ”lovable!”

För mer information, kontakta temaledare Oskar Götestam, oskar[at]radar-arkplan.se, 031-10 98 91

Tjänster inom temat:

  • Strategier
  • Stadsutveckling
  • Fastighetsutveckling
  • Kvalitetsprogram
  • Planansökningar
  • Markanvisningar