skip to Main Content

Amiralsstaden levererat!

Under dagen (4 april)  har Radar + Urbanivation + Platspilot varit i Tegelhuset vid Rosengårds centrum och presenterat slutleveransen för idétävlingen för Amiralsstaden. Uppgiften för “Idéverkstan” har bestått i att formulera idéer för hur framförallt en ny pendeltågsstation kan verka som katalysator för utveckling av ett miljonprogramsområde. Nu finns de olika förslagen tillgängliga för allmänheten och andra intresserade via Malmö stads hemsida. Klicka på “inlämning 2” för de bearbetade och slutgiltiga förslagen. Idétävlingen har arrangerats av Malmö Stad, MKB och Trianon AB och har pågått sedan början av året.